Политика за Поверителност

Дата на влизане в сила: 16th юни 2023

Предходната версия(и) на това изявление е налична тук.

 1. Въведение:
  Shaip приема сериозно поверителността на своите клиенти. Тази политика за поверителност (“Политика на магазина ни”) обяснява как събираме, съхраняваме, използваме, споделяме и обработваме по друг начин вашата лична информация, споделена с нас, когато (a) осъществявате достъп или използвате уебсайта https://www.Shaip.com (“уебсайт”); (b) когато влизате или използвате нашето мобилно/уеб приложение (“Приложение ") или (c) чрез всякакви други средства. Уебсайтът и Приложението ще бъдат наричани заедно „платформа”. Ако имате въпроси или притеснения относно тази Политика, можете да пишете на info@Shaip.com. Ние уважаваме вашата поверителност и съгласно нашия ангажимент гарантираме, че всяка получена лична информация ще бъде обработена в съответствие с приложимите закони за поверителност и защита на данните. Датата на влизане в сила на тази Политика за поверителност е посочена в горната част на тази Политика за поверителност. Можем да преразгледаме нашата Политика по всяко време без да ви уведомяваме. Ако продължите да използвате Платформата, приемате изменената Политика. Всяка изменена Политика ще бъде публикувана на тази страница и замества всички предишни версии. Моля, проверявайте периодично и особено преди да предоставите лична информация.
 2. Обхват на нашата политика:
  С това ние обясняваме къде се прилага нашата Политика за поверителност, когато кандидатствате при нас за работа или за назначаване на работа, предоставянето на услуги за нас, което включва лична информация и в резултат на което вашите отношения с повече от един на нашите клиенти се установява и всякаква информация се събира от трети страни. Тази политика се прилага за информацията, която събираме по време и след вашата регистрация и/или по време на изпълнението на задачите в нашата платформа; в електронна поща, текстови и други електронни съобщения между вас и нашата платформа; чрез мобилни и настолни приложения, които изтегляте от нашата Платформа, което осигурява специално взаимодействие, не базирано на браузър, между Вас и нашата Платформа; Когато взаимодействате с нашите реклами и приложения на уебсайтове и услуги на трети страни, ако тези приложения или реклами включват връзки към тази политика. За подробности относно технологиите, които използваме, личната информация, която събираме, както и как да контролирате или блокирате проследяването или да изтриете бисквитки, моля, вижте политика за "бисквитките". Тази Политика не се прилага за информация, събрана офлайн или чрез каквито и да било други средства, включително на друга платформа, управлявана от Компанията; или която и да е трета страна (включително нашите филиали и дъщерни дружества), включително чрез всяко приложение или съдържание (включително реклама), което може да има връзка към или да бъде достъпно от Платформата.
 3. Как събираме вашата информация?
  Когато използвате или осъществявате достъп до нашата Платформа, ние може да събираме вашата лична информация. Може да събираме вашата лична информация по следния начин:
  • Информация, която ни предоставяте: Когато използвате или осъществявате достъп до нашата Платформа, може да ви подканим да споделите информация с нас. Това включва вашето собствено име, фамилия, потребителско име, телефонен номер, имейл адрес или други данни за контакт, пол, дата на раждане, държава, длъжност, информация за длъжността или заетостта, LinkedIn ID, адрес, всякакви медии, включително лицеви или други изображения , гласов запис или видео, което записвате/качвате на Платформата.
  • Информация, която събираме автоматично: Когато използвате или осъществявате достъп до нашата платформа, ние може автоматично да събираме информация за вас чрез използването на бисквитки, уеб маяци и други технологии за проследяване. Това включва данни за използването, т.е. информация за вашата дейност на Платформата, като например функции, които използвате, когато използвате Платформата; данни за устройството, като ID на модела на устройството, посетени страници и тип браузър и др.;
  • Информация, която получаваме от трети страни: Може да получим лична информация за вас от трети страни, чрез упълномощаване, което може да сте предоставили на такива трети страни, за споделяне на информация с нас.
 4. Как използваме вашата информация?
  Ние обработваме вашата лична информация за следните цели:
  • Предоставяне на платформа: Ние използваме лична информация, за да предоставим достъп до Платформата или да ви позволим да използвате различните функции на Платформата и да ви позволим да участвате в проучвания, промоции, събития или подобни инициативи.
  • Маркетинг и комуникация: Можем да използваме вашата лична информация за маркетинг или реклама на нашата Платформа, включително за да ви изпращаме промоционални и маркетингови материали.
  • Подобрения: Можем да използваме вашата лична информация за изследователски цели и като цяло да подобрим съдържанието и функционалността на нашата Платформа или качеството на нашата Платформа или да въведем ново съдържание или функционалност на Платформата.
  • Предотвратяване на измами и отстраняване на неизправности: Може да използваме личната ви информация за целите на идентификацията и удостоверяването, за целите на откриването и предотвратяването на измами, за отстраняване на проблеми или за подпомагане на популяризирането на Платформата.
  • Аналитични операции: Може да събираме и използваме аналитична информация заедно с вашата лична информация, за да изградим по-широк профил на нашите индивидуални потребители, така че да можем да ви обслужваме по-добре и да предоставяме персонализирано, персонализирано съдържание и информация.
  • Правни задължения: В някои случаи може също така да имаме законово задължение да събираме лична информация за вас или по друг начин да се нуждаем от личната информация, за да спазим законови изисквания. Можем да споделим вашата лична информация, за да отговорим на съдебни разпореждания, по съдебен процес или за да установим или упражним нашите законни права или да се защитим срещу правни искове.

  Можем да обобщим или деидентифицираме личната информация. Ако е така, ние ще поддържаме и използваме деидентифицирана информация в анонимна или деидентифицирана форма и няма да се опитваме да идентифицираме повторно информацията.

 5. Сигурност и съхранение на данни:
  Въведохме мерки, предназначени да предпазят вашата лична информация от случайна загуба и от неоторизиран достъп, използване, промяна и разкриване. Безопасността и сигурността на вашата информация също зависи от вас. Когато сме ви дали (или където сте избрали) парола за достъп до определени части на нашата Платформа, вие сте отговорни за запазването на тази парола поверителна. Не споделяйте паролата си с никого и не използвайте повторно паролата от тази платформа на друга платформа или услуга. За съжаление предаването на информация през интернет не е напълно сигурно. Въпреки че правим всичко възможно, за да защитим вашата лична информация, не можем да гарантираме сигурността на вашата лична информация, предадена на нашата платформа. Всяко предаване на лична информация е на ваш собствен риск. Ние не носим отговорност за заобикалянето на настройките за поверителност или мерките за сигурност, съдържащи се в Платформата. Shaip използва доставчици на трети страни и хостинг партньори за хардуер, софтуер, мрежи, съхранение и свързани технологии, за да управлява нашата платформа. Фирмените доставчици и партньори спазват Общия регламент за защита на данните (GDPR) според условията на услугата или договора. Като използвате нашата платформа, вие упълномощавате Shaip да прехвърля, съхранява и използва вашата информация в Съединените щати и всяка друга страна, в която работим.
 6. Деца под 18-годишна възраст
  Нашата платформа не е предназначена за деца под 18 години, както е посочено в нашите Общи условия. Никой под 18-годишна възраст не може да предоставя лична информация на Платформата. Ние не събираме съзнателно лична информация от деца под 18 години. Ако сте под 18 години, не използвайте и не предоставяйте каквато и да е информация на тази Платформа или на или чрез някоя от нейните функции/регистрирайте се на Платформата, правете покупки през Платформата, използвайте която и да е от интерактивните функции или функциите за публичен коментар на тази Платформа или да ни предоставите информация за себе си, включително вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес или екранно име или потребителско име, които можете да използвате. Ако научим, че сме събрали или получили лична информация от дете под 18 години без проверка на родителското съгласие, ние ще изтрием тази информация. Ако смятате, че може да разполагаме с информация от или за дете под 18 години, моля, свържете се с нас.
 7. Конфиденциална информация
  Shaip не иска да получава поверителна или частна информация от вас чрез нашата платформа. Моля, имайте предвид, че всяка информация или материал, изпратен до Shaip, няма да се счита за поверителен. Изпращайки на Shaip каквато и да е информация или материал, вие предоставяте на Shaip неограничен, неотменим лиценз да копира, възпроизвежда, публикува, качва, публикува, предава, разпространява, показва публично, изпълнява, променя, създава производни произведения от и по друг начин свободно да използва тези материали или информация. Вие също така се съгласявате, че Shaip е свободен да използва всякакви идеи, концепции, ноу-хау или техники, които ни изпратите за всякакви цели. Ние обаче няма да публикуваме вашето име или по друг начин да публикуваме факта, че сте ни предоставили материали или друга информация, освен ако: (a) не получим вашето предварително писмено разрешение да използваме вашето име; или (b) първо ви уведомяваме, че материалите или друга информация, която изпращате в определена част от този сайт, ще бъдат публикувани или използвани по друг начин с вашето име върху тях; или (c) сме длъжни да направим това по закон. Личната информация, която предоставяте на Shaip с цел получаване на продукти или услуги, ще бъде обработвана в съответствие с политиките на нашата компания.
  [Забележка: Моля, имайте предвид, че при определени обстоятелства личната информация може да подлежи на разкриване на правителствени агенции в съответствие със съдебно производство, съдебна заповед или правен процес.]
 8. Период на задържане
  Ние няма да съхраняваме лична информация по-дълго от необходимото, за да изпълним целите, за които се събира, включително сигурността на нашата обработка, откриване на измамна дейност, поддържане и подобряване на Платформата, спазване на законови и регулаторни задължения (напр. одит, счетоводство и законово задържане условия), разглеждане на спорове и за установяване, упражняване или защита на правни искове в страните, в които извършваме дейност, но обстоятелствата може да варират в зависимост от контекста и услугите.
 9. С кого споделяме вашите лични данни?
  Можем да споделяме или прехвърляме вашата лична информация за целите, посочени в точка 4, със следните категории трети страни:
  • Доставчици на услуги: Възможно е да споделим вашата лична информация с нашите доставчици на услуги. Те включват субекти, с които се ангажираме или работим, за да предоставим Платформата или нейната функционалност, услуги за поддръжка на клиенти, обработка на плащания, хостване на данни, защита на нашата Платформа, помощ за рекламиране или маркетинг на нашата Платформа или за подпомагане на спазването на правни процеси.
  • Съдружници: Може да споделяме вашата лична информация с нашите партньори, които могат да включват нашата компания майка, дъщерно дружество или група
  • Бизнес партньори: Можем да предоставим вашата информация на бизнес партньори, включително, без ограничение, съвместни маркетингови партньори и спонсори, за различни цели.
  • Корпоративни транзакции: Можем да споделим вашата лична информация с друг бизнес субект, ако ние (или нашите активи) планираме да се слеем с или да бъдем придобити от този бизнес субект – в случай на реорганизация, сливане или преструктуриране на бизнес.
  • Други трети страни: Можем да споделяме вашата лична информация с други трети страни, при необходимост, като например нашите счетоводители, адвокати, одитори, служители на правоприлагащите органи и др. Може да споделяме вашата лична информация, за да отговорим на съдебни разпореждания, при съдебни процеси , или за установяване или упражняване на нашите законни права или защита срещу правни искове.
  • С Вашето съгласие или по друг начин по Ваше указание: В допълнение, ние може да споделим вашата информация с трети страни с вашето съгласие, което сте дали, докато споделяте личната си информация, като запазите стандартите за поверителност непокътнати с такива трети страни.

  Всички трети страни, с които можем да споделим вашата лична информация, са длъжни да предоставят подобно ниво на защита, както е предвидено в тази Политика, и да я използват само за изпълнение на услугата, която ви предоставят от наше име. Когато такива трети страни вече не се нуждаят от вашата лична информация, за да изпълнят тази услуга, те ще се разпореждат с тези подробности в съответствие с нашата политика, освен ако самите те не са под законово задължение да запазят информацията.

 10. Cookies
  Ние, заедно с доставчиците на услуги, които ни помагат да предоставяме сайта, използваме „бисквитки“, които са малки компютърни файлове, изпратени до или достъпни от вашия уеб браузър или вашето устройство, които съдържат информация за вашия компютър, като потребителско име, потребителски настройки , история на сърфиране и дейности, извършени при използване на сайта. Бисквитката обикновено съдържа името на домейна (интернет местоположение), от който произхожда бисквитката, „времето на живот“ на бисквитката (т.е. кога изтича) и произволно генериран уникален номер или подобен идентификатор. Уебсайтът може да използва инструменти за събиране на данни за събиране на информация от устройството, използвано за достъп до сайта, като тип операционна система, тип браузър, домейн и други системни настройки, както и използваната операционна система и държавата и часовата зона, в която се намира компютърът или устройството. Уеб браузърите позволяват известен контрол на повечето бисквитки чрез настройките на браузъра. За да научите повече за бисквитките, включително как да управлявате и изтривате бисквитки, посетете www.allaboutcookies.org.С използването на този уебсайт вие се съгласявате тези бисквитки да бъдат инсталирани на вашето устройство. Бисквитките могат да бъдат изчистени ръчно в настройките на вашия браузър. За да видите инструкциите на вашия браузър как да изчистите бисквитките, моля, следвайте съответната връзка по-долу:

  Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/9098093

  Ръб, край: https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947/windows-delete-cookies

  Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

  Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

  Safari: https://support.apple.com/guide/safari/clear-your-browsing-history-sfri47acf5d6/mac

  Въпреки че от потребителите не се изисква да приемат бисквитки, блокирането или отхвърлянето им може да попречи на достъпа до някои функции, достъпни чрез услугите. Този сайт игнорира настройките на браузъра „Не проследявай“.

 11. Вашите права
  За нас е важно да имате достъп и да преглеждате личната информация, която имаме за вас, и да я коригирате или да я изтриете, ако е необходимо. Можете също така да откажете да предоставите каквато и да е лична информация или да оттеглите съгласието си съгласно тази Политика по всяко време. Можете също така да подадете искане за изтриване на лична информация. За да направите това, можете да ни пишете на info@Shaip.com. Това обаче може да повлияе на способността ни да ви предоставим Платформа.

  Субектите на данни в ЕС имат следните права: (1) имате право да поискате копие на данните, които имаме свързани с вас; (2) имате право да коригирате данни, които имаме свързани с вас, които са неточни или непълни; (3) можете да поискате данните да бъдат изтрити от нашите записи и Shaip ще изпълни това искане, когато това се изисква от закона; (4) когато се прилагат определени условия, за да имате право да ограничавате обработването; (5) имате право данните, които сме свързани с вас, да бъдат прехвърлени на друга организация; (6) имате право да възразите срещу определени видове обработка; (7) имате право да възразите срещу автоматизирана обработка; (8) и където е приложимо имате право да подадете жалба до съответния надзорен орган.

  Потребителите в Калифорния имат право да изискват и получават (1) категориите лична информация, която Shaip е събрала за този потребител; (2) категориите източници, от които се събира личната информация; (3) бизнес или търговска цел за събиране или продажба на лична информация; (4) категориите трети страни, с които Shaip споделя лична информация; и (5) конкретната лична информация, която Шаип е събрал за този потребител.

Shaip не дискриминира по никакъв начин физическо лице, което упражнява своите права съгласно който и да е съответен статут или регламент за поверителност на данните, включително Закона за поверителност на потребителите в Калифорния.

Ако имате въпроси относно вашата лична информация, включително отправяне на заявка съгласно Закона за поверителност на потребителите в Калифорния, моля, свържете се с нас на:

info@Shaip.com

(866) 473-5655

Обратна връзка: Включително коментари, въпроси и оплаквания

Ние ценим вашата ценна обратна връзка, която също включва всякакви коментари, въпроси/предложения и оплаквания относно нас или относно използването на вашата информация от наша страна, включително настоящата ни политика за поверителност, и за същото можете да се свържете с нас. Нашите данни за контакт са както следва:

SHAIP: 12806, Townepark Way, Louisville, Kentucky-40243

Мейл: legal@shaip.com

Ако не получите отговор на вашето запитване, свързано с нашите практики за поверителност – или ако смятате, че вашето запитване не е било задоволително адресирано, можете да подадете жалба до вашия местен орган за надзор на данните. Ако подадете жалба за поверителност при нас, ние ще ви отговорим, за да ви уведомим как ще бъде обработено оплакването ви. Може да поискаме от вас допълнителни подробности, да се консултираме с нашите експерти/страни и да запазим записи относно вашата жалба, когато ни изпратите или ни предоставите лична информация по имейл (т.е. в съобщение, съдържащо въпрос или коментар).